Een “warehouse” is in het Nederlands een “magazijn” of “loods”. Het Engelse werkwoord “warehousing” is ervan afgeleid en valt vrij te vertalen als het opslaan van goederen in een magazijn. Niet alleen het opslaan, ook het herpakken, ompakken en versieren valt hieronder. Deze logistieke acties binnen een magazijn kunt u beschrijven als warehousing en dat Lees meer