Esta USA

Wil jij een bezoek brengen aan de Verenigde Staten? Dan is het nodig om een esta USA aan te vragen. Als bewoner van een Europees land zijn we eigenlijk niet meer gewend om visumaanvragen en andere soorten aanvragen te moeten doen voordat we naar een andere natie kunnen reizen. In de Europese Unie kennen we natuurlijk het vrije reizen tussen alle landen en daar komt nog eens bij dat de EU met heel veel andere landen afspraken heeft gemaakt over de toegankelijkheid voor haar burgers. In veel gevallen is het dan ook zo dat je gewoon af kunt reizen en dat je ter plekke van de douane een stempel krijgt met je maximum verblijfsduur. Voor sommige landen, zoals de VS, ligt dat anders en moet je van tevoren een aanvraag doen. Is het nu lastig om een esta USA aan te vragen? Nee, in feite is dit vrij eenvoudig. Je kunt de aanvraag hiervoor gewoon online doen, er komt dus eigenlijk maar weinig bij kijken. Wie moet er allemaal een dergelijke aanvraag doen? Eigenlijk iedereen die het land in wil komen. Of dit nu is voor een vakantie, een zakenreis of een tussenstop met het vliegtuig. Het is dus altijd aan te raden om na te gaan of jij ook een esta USA nodig hebt!

Weigering van esta USA

Wordt een esta USA nu aan iedereen toegekend? Nee, anders zou deze procedure in feite weinig nut hebben. Het is een manier voor de Amerikaanse douane om vooraf al te controleren wie het land binnen wil komen en om deze personen hier al dan niet toestemming voor te geven. Een esta USA kan dus ook zeker geweigerd worden, hoewel dit bij de meeste mensen niet zomaar zal gebeuren. Wanneer kan dit nu wel voorkomen? Een weigering kun je verwachten als je:

  • gebruik maakt van een noodpaspoort
  • visumaanvraag eerder al afgewezen is
  • bij een vorig bezoek te lang in het land bent gebleven
  • een strafblad hebt
  • een Iraakse, Iraanse of Syrische nationaliteit hebt
  • na 11 maart 2011 nog in Irak, Iran of Syrië bent geweest

Het is niet per definitie zo dat als je aan een van deze punten voldoet, dat je dan helemaal geen kans meer maakt op het verkrijgen van de juiste documenten om Amerika in te komen. Wel is het zo dat de kans een heel stuk kleiner is dat je een esta USA toegekend krijgt.

Waarom zijn dit weigerpunten?

Waarom zijn dit nu punten waarop je geweigerd kunt worden voor een esta USA? Sommige zullen voor zich spreken, anderen zijn wat minder voor de hand liggend. Zo hebben de laatste twee punten te maken met een verscherpte controle vanwege terroristische aanslagen. Als voor jou een van deze punten van toepassing is, dan zal jouw aanvraag dus veel strenger bekeken worden. Dat mensen met een strafblad niet zomaar toegelaten worden, dat zullen velen wel begrijpen. Geen enkel land wil immers zomaar criminele binnen laten. Natuurlijk is het wel afhankelijk van de ernst van de vergrijpen of een strafblad betekent dat je geen esta USA kunt krijgen. Heb je een noodpaspoort, dan is de kans zeer klein dat je toegelaten wordt tot de VS. In gewone paspoorten zit een chip, met daarop gegevens als je vingerafdrukken. Een noodpaspoort heeft deze niet en daardoor kan men jou niet zo goed controleren als gewoonlijk. Vandaar dat men geneigd is om geen toegang te verlenen aan mensen met noodpaspoorten. Zo zijn er dus verschillende redenen waarom jou een esta USA geweigerd kan worden, maar je zult zelf ook zien dat de kans van een weigering voor de meeste mensen eigenlijk zeer klein is!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn