Nolin Uitgevers

Nolin Uitgevers is een uitgeverij die het voor stichtingen, organisaties en verenigingen mogelijk maakt om goed drukwerk te realiseren zonder dat dit deze klanten geld kost. De stichtingen, verenigingen en organisaties die bij Nolin Uitgevers aankloppen hebben vaak niet de financiële mogelijkheden om goed drukwerk te realiseren, terwijl juist voor het binnenhalen van donaties en vrijwilligers goede marketing van groot belang is! Nolin Uitgevers maakt het voor deze groep mogelijk om drukwerk kosteloos te ontwerpen, ontwikkelen en verspreiden met behulp van het SponsorPublicatieConcept.

Wat doet Nolin Uitgevers

Nolin Uitgevers werkt middels het SponsorPublicatieConcept. Dit houdt in dat onze medewerkers op zoek gaan naar sponsoren uit de omgeving waar de publicatie wordt verspreid. Deze sponsoren maken het mogelijk dat het drukwerk voor de klanten kosteloos kan worden gerealiseerd en krijgen daarbij zelf een naamsvermelding in de desbetreffende publicatie. Op deze manieren kunnen ook organisaties die geen financiële middelen hiervoor hebben de voordelen van drukwerk ervaren.

Nolin Uitgevers doet dit werk met een team van tussen de 50 en 60 medewerkers. Wilt u ook deze organisaties helpen met het realiseren van deze belangrijke vorm van marketing? Dan kunt u op de website van Nolin Uitgevers de huidige vacatures bekijken. De medewerkers zijn voornamelijk actief in het werven van sponsoren, maar zijn natuurlijk ook gespecialiseerd in design, communicatie en marketing.

Naast de vaste medewerkers van Nolin Uitgevers, vindt Nolin Uitgevers het ook van groot belang om te investeren in de toekomst. Daarom biedt Nolin Uitgevers als erkend stagebedrijf ook verschillende plekken aan stagiaires van het MBO. Deze stagiaires leren bij Nolin Uitgevers alles over marketing, publicaties, ontwerp en verschillende andere onderwerpen die van belang zijn in het werk dat Nolin Uitgevers levert. Op deze manier probeert Nolin Uitgevers het niet alleen nu mogelijk te maken voor stichtingen, organisaties en verenigingen om op deze manier publicaties te realiseren, maar wil Nolin Uitgevers dit ook in de toekomst mogelijk blijven maken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Naast het feit dat Nolin Uitgevers veelal opdrachten ontvangt van organisaties en stichtingen met een maatschappelijke functie is Nolin Uitgevers zelf ook actief in het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit doet Nolin Uitgevers op verschillende manieren. Zo maakt Nolin Uitgevers zo veel als mogelijk gebruik van natuurlijk licht en proberen de medewerkers van Nolin Uitgevers zo weinig mogelijk papier te verbruiken. Ook maakt Nolin Uitgevers uitsluitend gebruik van groene energie, om op deze manier de organisatie zo milieuvriendelijk als mogelijk te maken.

Nolin Uitgevers vindt het dan ook van belang dat de medewerkers deze visie delen. Kritiek op drukwerk wordt vaak geleverd, omdat deze vorm van marketing minder milieuvriendelijk zou zijn. Door deze maatregel binnen de organisatie te treffen kan Nolin Uitgevers voor zijn klanten allerlei vormen van drukwerk realiseren, terwijl daarbij toch het milieu zo veel mogelijk gespaard wordt. Op deze manier worden de voordelen van het drukwerk benut en gebeurt dit alsnog zo milieuvriendelijk als mogelijk

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn