Wanneer heb je recht op een schadevergoeding letselschade?

Letselschade is schade die je oploopt door toedoen van een ander. Dit kan bijvoorbeeld zijn door een verkeersongeval of een bedrijfsongeval. Bij een verkeersongeval of bedrijfsongeval kan het wel zijn dat er aanvullende regels gelden voor de schadevergoeding letselschade. Deze regels kun je terugvinden in je arbeidscontract of in het geval van een verkeersongeval kun je dit navragen bij een jurist letselschade. Een schadevergoeding letselschade is niet beperkt tot deze gevallen het geldt voor alles waar bij je letselschade oploopt door iemand anders. Ook wanneer het deels je eigen schuld is kun je nog recht hebben op (een deel) schadevergoeding letselschade. Je kunt ook denken aan een medische misser. Letselschade kan zowel fysiek als mentaal zijn. Wanneer je bijvoorbeeld omstander bent geweest bij een schietpartij, kun je recht hebben op smartengeld. Dit is een vorm van schadevergoeding van mentale letselschade. Wat belangrijk is voor je recht op schadevergoeding bij letselschade, is dat de tegenpartij erkent dat hij of zij je schade heeft berokkend. Erkent de tegenpartij dit niet, kun je dit aan de rechter voorleggen. Geeft de rechter ook aan dat de tegenpartij niet aansprakelijk is, dan heb je geen recht op schadevergoeding voor de opgelopen schade.

Wat valt onder de schadevergoeding letselschade?

Letselschade kan van alles inhouden, zolang het maar direct verband houdt met het letsel. De schadevergoeding letselschade kan bestaan uit:

  • Medische kosten die niet vergoed worden door de verzekeraar (ook eigen risico)
  • Kosten voor een aanpassing aan je woning
  • Reiskostenvergoeding
  • Gemiste inkomsten
  • Inhuren van huishoudelijke hulp
  • Smartengeld
  • Wanneer je letsel hebt opgelopen moet je dus kijken wat de kosten zijn die je maakt als gevolg van het letsel.
  • Zolang de gevraagde vergoeding redelijk is heb je recht op de schadevergoeding.

Wat moet je doen wanneer je in aanmerking komt voor schadevergoeding letselschade?

Wanneer je (denkt) in aanmerking te komen voor een schadevergoeding letselschade, is het belangrijk dat je goed bijhoudt welke kosten je maakt. Bewaar de bonnetjes, facturen et cetera. Dit dient later als bewijsmateriaal. Alles kan van belang zijn voor de schadevergoeding, zolang het direct verband houdt met het letsel. Je moet ook aannemelijk kunnen maken dat je inkomsten hebt misgelopen door het oplopen van het letsel. Kom je er niet uit, dan kun je een jurist inschakelen die gespecialiseerd is in letselschade. Dit kun je het beste zo snel mogelijk doen zodat je geen stappen mist in het proces. Vervolgens is de eerste stap die gezet moet worden het aansprakelijk stellen van de tegenpartij. Zij moeten hierop reageren door middel van het ofwel erkennen, of ontkennen. Ontkent de tegenpartij verantwoordelijk te zijn voor de geleden schade, kan het nodig zijn om dit door de rechter te laten beoordelen. Wanneer de zaak voor de rechter komt moet je worden bijgestaan door een advocaat letselschade. Erkent de tegenpartij wel dat ze verantwoordelijk zijn voor de geleden schade? Dan kun je samen met de jurist eerst proberen er uit te komen. Worden de partijen het niet eens over de hoogte van de schadevergoeding, of wat er nu werkelijk onder valt. Dan kan dit ook weer leiden tot een proces bij de rechtbank. Wanneer je in het gelijk wordt gesteld door de rechter houdt dit vaak ook in dat de kosten voor het proces en de advocaat, die je hebt moeten maken. Door de tegenpartij moeten worden betaald. Nog vragen? Of meer informatie nodig? Kijk dan eens op topletselschade.nl. 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn