Wat is het doel van informatie teksten schrijven?

Het doel van informatie teksten schrijven is niet om je mening te geven, maar om je publiek te informeren over een bepaald onderwerp. Als je bijvoorbeeld een boek oppikt met de naam ‘De geschiedenis van popcorn’, verwacht je informatie over de oorsprong van popcorn en hoe het een populaire snack werd. Soms worden informatie teksten schrijven ook verklarende teksten schrijven genoemd, wat betekent dat je niet schrijft om iemand te overtuigen zijn of haar mening te veranderen. Bovendien betekent informatief zijn ook interessant zijn. Desalniettemin kun je je gedachten delen over de kwestie waar je om geeft (en over schrijft), wat je heeft verrast en dat je erover hebt nagedacht, maar niet op een overtuigende toon. Biografieën worden niet beschouwd als informatieve teksten omdat ze een ander doel hebben. De focus van een biografie ligt op het verhaal en de tijdlijn van een specifiek individu en niet op een algemeen onderwerp. Informatieve tekst daarentegen is meestal zonder karakters geschreven om het verhaal te vertellen. Een boek met de titel ‘De geschiedenis van de popcorn’ kan informatie bevatten over degenen die popcorn hebben verkocht, maar de primaire focus zou nog steeds kunnen liggen op het onderwerp popcorn in het algemeen. Ook instructies zijn geen informatieve teksten (al zou je het tegenovergestelde denken). Instructies zijn leerzaam en nuttig, maar hun doel is om je te leren iets te doen en je door de stappen te leiden om een taak te volbrengen. Dergelijke instructies worden soms proceduretekst genoemd, omdat je een procedure volgt wanneer je de te volgen stappen doorneemt. Over het algemeen vragen informatie teksten schrijven rekening te houden met volgende punten:

  • Informeer lezers over een probleem waarvan zij zich niet bewust zijn
  • Verklaar het belang ervan
  • Presenteer het laatste onderzoek naar een onderwerp
  • Vergelijk standpunten over controversiële onderwerpen
  • Analyseer een oorzaak-gevolg relatie

Welke structuur gebruiken voor informatie teksten schrijven

In tegenstelling tot sommige andere wetenschappelijke teksten, vereist informatie teksten schrijven geen duidelijke structuur. Maar de basisprincipes van het schrijven moeten wel worden behaald. Als je bijvoorbeeld schrijft over een cursus, moet je tekst 3-5 pagina’s lang zijn en moet je minstens vier bronnen gebruiken. Bij voorkeur moet er ook een formele academische schrijfstijl worden gebruikt, in plaats van «ik denk» of te vertrouwen op persoonlijke ervaring. Verder is de basisstructuur van informatie teksten schrijven heel eenvoudig: de inleiding, het lichaam en de conclusie. Het primaire, tijdens het schrijven van een informatie tekst, is de aanwezigheid van je onderwerp. Dit onderwerp is de titel van je werk. Het begin, of de introductie, moet het onderwerp presenteren en de aandacht van je publiek trekken. Het moet de focuszin voor de hele tekst bevatten. De eerste alinea begint met een algemeen idee en wordt geleidelijk meer en meer specifiek. Je geeft beter ook wat achtergrondinformatie over de sleutelwoorden en terminologie. Vergeet ook niet om alle relevante details over je onderwerp te verzamelen en te onderzoeken.

Het publiek

Doordat we in deze wereld leven, zijn we allemaal lezers van informatieve tekst. Reeds vanaf jonge leeftijd worden we blootgesteld aan boeken die volledig voldoen aan het genre informatieve teksten en als we vandaag online gaan om een bepaald soort onderzoek te doen, eindigen we meestal met heel wat artikels waarvan de inhoud bestaat uit informatieve tekst. Bij informatie teksten schrijven kan het helpen om de term ‘informatie’ te onthouden. Hierdoor zal je niet snel de belangrijkste taak van dit type tekst vergeten. Laat je informatie teksten schrijven liever over aan mensen die het vak kennen, contacteer dan het gerenommeerd tekstbureau Taallent via de pagina taallent.nl. 

Lees meer…

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn