Wat te doen als je ex weigert mee te werken bij belangrijke beslissingen?

Helaas hebben veel gescheiden ouders te maken met een ex die weigert mee te werken. Dat is lastig in veel gevallen, maar soms leidt het ook tot problemen. In de wet is vastgelegd dat ex-partners toestemming moeten verlenen voor bepaalde handelingen die een ouder met kinderen wil uitvoeren. Dat is het geval bij:

  • vakanties
  • verhuizingen
  • medische ingrepen

Die wet is in principe een zeer goede richtlijn en vereiste, omdat op deze manier geen enkele ouder zomaar belangrijke ingrijpende beslissingen kan nemen die de kinderen aangaan. Toch kan het problemen opleveren als een van de ouders niet mee wil werken bij het nemen van een dergelijke beslissing. Als u bijvoorbeeld moet verhuizen voor uw werk en de kinderen bij u wonen, zult u hiervoor toestemming moeten vragen aan uw ex-partner. Als uw ex weigert mee te werken, heeft u gelukkig nog een optie. U kunt bij de rechtbank een vervangende toestemming vragen. De rechter geeft u dan, als de rechter uw besluit redelijk acht, vervangende toestemming voor uw handeling. Zo kan uw besluit toch doorgaan. U kunt zich voorstellen dat dit soort besluiten zelfs van levensbelang kunnen zijn als het gaat om medische ingrepen bij een kind. Als uw ex weigert mee te werken zult u een advocaat in de arm moeten nemen en uw zaak voor de rechter moeten brengen. Meer informatie over deze procedure vindt u op de website vervangende-toestemming-zaken.nl. 

Ex weigert mee te werken en wordt teruggeroepen

Er zijn al veel zaken rondom onterechte beslissingen van co-ouders afgerond. U vindt enkele voorbeelden op de website van vervangende-toestemming-zaken.nl. Misschien lijkt uw situatie wel op een van de zaken die zijn beschreven. Wellicht is uw ex zelf verhuisd met de kinderen en wilt u dit laten aanvechten. U kunt namelijk ook de besluiten van uw ex aanvechten, naast het aanvragen van vervangende toestemming. Denkt u dat uw ex-partner een onrechtmatige beslissing heeft genomen waar uw kinderen de dupe van zijn? Ook dan kunt u in actie komen. Ook hierbij is er sprake van een ex die weigert mee te werken. 

Bemiddeling of naar de rechter?

Soms is het toch mogelijk door middel van bemiddeling uit een netelige situatie te komen. Als uw ex weigert mee te werken kunt u eerst kijken of hij of zij open staat voor bemiddeling. Is dit niet het geval? Dan kunt u een rechtszaak starten met behulp van een advocaat. Deze kunt u bijvoorbeeld inhuren via vervangende-toestemming-zaken.nl. U kunt zich het beste van tevoren goed inlezen in de procedure, zodat u snel de juiste maatregelen kunt nemen. Uiteraard helpt uw advocaat u hierbij. Het is immers al lastig genoeg dat u hebt moeten scheiden en dat uw ex weigert mee te werken. U wilt het beste voor uw kinderen, en daar kunnen wij u bij helpen. Neem contact met ons op via de website en maak een afspraak voor meer informatie en de juiste rechtshulp. Hier vindt u ook informatie over de kosten die gepaard gaan met een dergelijke rechtsgang. Zo bent u goed op de hoogte van de procedure voor u deze in gang zet. 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn